• Users Online: 266
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Most popular articles (Since January 08, 2018)

 
 
  Archives   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
REVIEW ARTICLE
Treatment of Hyperlipidemia: Consensus and Controversies
Christoph H Saely, Reinhard R Saely, Heinz Drexel
October-December 2017, 2(4):18-25
DOI:10.4103/cp.cp_4_17  
  1,389 219 -
RESEARCH ARTICLES
Effects of exercise training on systolic and diastolic function of mice with diabetic cardiomyopathy
Guo Lu, Xu Zhang, Zhongguang Sun, Xiaowei Shi, Tingliang Liu, Xin Xu
October-December 2017, 2(4):1-6
DOI:10.4103/cp.cp_1_18  
  1,205 181 -
Safety and efficacy of a modified axillary vein technique for pacemaker implantation
Hui Yang, Hejun Jiang, Qiming Liu, Shenghua Zhou, Xuping Li, Zhenjiang Liu, Zhihong Wu, Chenlu Wu
July-September 2018, 3(3):104-107
DOI:10.4103/cp.cp_21_18  
  1,138 181 -
GUIDELINES AND CONSENSUS
Strategic roadmap of percutaneous coronary intervention for chronic total occlusions
Junbo Ge on behalf of Chronic Total Occlusion Club China (CTOCC)
January-March 2018, 3(1):30-37
DOI:10.4103/cp.cp_7_18  
  1,123 161 -
REVIEW ARTICLE
Progeria and accelerated cardiovascular aging
Brandon K Walther, Yanhui Li, Rajarajan Amirthalingam Thandavarayan, John P Cooke
July-September 2018, 3(3):81-89
DOI:10.4103/cp.cp_26_18  
  1,070 192 -
RESEARCH ARTICLES
Effect of atorvastatin and trimetazidine combination treatment in patients with NSTE-ACS undergoing PCI
Jiang-You Wang, Han Chen, Hua Yan, Xi Su
April-June 2018, 3(2):41-46
DOI:10.4103/cp.cp_11_18  
  1,009 174 1
GUIDELINE AND CONSENSUS
Guidelines for comprehensive prevention and treatment of cardiovascular diseases in community populations (The Trial)
Yong Huo, Junbo Ge
October-December 2017, 2(4):26-37
DOI:10.4103/cp.cp_6_17  
  1,036 146 -
ST-Segment elevation acute myocardial infarction prehospital thrombolytic therapy: Chinese expert consensus
Hongbin Yan, Dingcheng Xiang, Hongmei Liu, Hui Chen, Jiyan Chen, Yuguo Chen, Yundai Chen, Yingjie Chu, Weiyi Fang, Xianghua Fu, Chunji Lie, Wei Mao, Shuming Pang, Ruofei Shi, Xi Su, Yan Wang, Guirong Wang, Weimin Wang, Mei Xu, Lixia Yang, Hailing Yu, Zuyi Yuan, Zhijie Zheng, Yong Huo
April-June 2018, 3(2):71-80
DOI:10.4103/cp.cp_12_18  
  1,065 95 -
REVIEW ARTICLE
Protection of coronary circulation by remote ischemic preconditioning: An intriguing research frontier
Elpidio Santillo, Raffaele Antonelli-Incalzi
January-March 2018, 3(1):21-29
DOI:10.4103/cp.cp_9_18  
  1,021 119 -
RESEARCH ARTICLES
Association of serum triglycerides with microalbuminuria in nondiabetic hypertensive patients
Lei Huang, Jing Luo, Yifei Dong, Peng Lu, Xi-Xin Ji, Jian Liu, Ping Li, Xiaoshu Cheng
January-March 2018, 3(1):8-14
DOI:10.4103/cp.cp_5_18  
  1,000 121 -
REVIEW ARTICLES
Soccer related emotion and stress-induced cardiovascular events
Chunsong Hu, Tengiz Tkebuchava
April-June 2018, 3(2):66-70
DOI:10.4103/cp.cp_14_18  
  952 117 -
RESEARCH ARTICLES
Effects of Shensongyangxin capsule on myocardial connexin 40 expression in diabetic rat model
Da-Bin Pan, Ji-Min Chen, Shi-You Gao, Lin-Tao Zha, Xiang-Rong Xie, Heng Cao
October-December 2017, 2(4):11-17
DOI:10.4103/cp.cp_3_17  
  924 122 -
Role of three-dimensional transesophageal echocardiography in transcatheter aortic valve implantation of bicuspid aortic valve stenosis: A controlled study and comparison with tricuspid aortic valve stenosis
Nianwei Zhou, Cuizhen Pan, Weipeng Zhao, Daxin Zhou, Wenzhi Pan, Xiaochun Zhang, Kefang Guo, Xianhong Shu, Xiaolin Wang, Junbo Ge
January-March 2018, 3(1):1-7
DOI:10.4103/cp.cp_4_18  
  927 115 -
Hemostasis and clotting markers and its significances in unstable angina pectoris patients complicated with diabetes mellitus
Jian-lin Ma, Yan Zhou, Jia-ming Zhang, Li-ning Ma, Haitao Li, Xiangjie Ma, Liao Wang
October-December 2017, 2(4):7-10
DOI:10.4103/cp.cp_2_17  
  864 111 -
Acute effect of air pollutant sulfur dioxide on acute myocardial infarction mortality from 2011 to 2017 in Jinan City
Tiantian Zhang, Kunkun Yu, Lin Zhou, Liangliang Cui
April-June 2018, 3(2):47-52
DOI:10.4103/cp.cp_18_18  
  797 126 -
Prognostic impact on Type B acute aortic dissection with renal insufficiency: A single-center study
Xue Bai, Bao-Zhu Wang, Karmacharya Ujit, Zi-Xiang Yu, Qian Zhao, Xiang Ma, Yi-Tong Ma
January-March 2018, 3(1):15-20
DOI:10.4103/cp.cp_6_18  
  819 102 -
REVIEW ARTICLES
Clinical benefits of renal denervation besides blood pressure reduction
Han Chen, Li Shen, Junbo Ge
April-June 2018, 3(2):58-65
DOI:10.4103/cp.cp_10_18  
  729 127 -
RESEARCH ARTICLES
Safety and efficiency of a novel argus optical coherence tomography: A preclinical experiment
Jiahui Chen, Yizhe Wu, Li Shen, Jiasheng Yin, Rui Wang, Xucheng Lv, Han Chen, Meng Ji, Qibing Wang, Juying Qian, Junbo Ge
July-September 2018, 3(3):90-96
DOI:10.4103/cp.cp_20_18  
  718 129 -
CASE REPORT
Surgical intervention for left main compression syndrome due to severe secondary pulmonary hypertension
Laichun Song, Ming Xu, Chao Tao, Lei Shi, Bo Wang, Huadong Yu, Xufa Chen, Liang Tao, Xi Su
October-December 2017, 2(4):38-42
DOI:10.4103/cp.cp_5_17  
  743 92 -
RESEARCH ARTICLES
Association between extremely cold weather and ischemic heart disease-related death during 2011–2017, Jinan City
Jinyu Man, Kunkun Yu, Lin Zhou, Liangliang Cui
July-September 2018, 3(3):97-103
DOI:10.4103/cp.cp_24_18  
  700 115 -
Clinical characteristics and antithrombotic status in 621 very elderly hospitalized patients with atrial fibrillation
Wen Liu, Zhi-Feng Qiu, Li Wang, Yan-Fang Zhang, Jia-Nan Chen, Lei Wu, Jun-Zhou Xin
April-June 2018, 3(2):53-57
DOI:10.4103/cp.cp_13_18  
  702 111 -
CLINICAL REGISTRY STUDY
Comparing an internet-based medical model with a conventional medical model in the management of patients with hypertension in China: Methodology of a cluster randomized study
Jie Jiang, Ningling Sun, Jianping Li, Xinhua Zhang, Bei Shi, Chen Yao, Dong Zhao, Hongwei Sun, Shengyuan Wu, Chengming Gu, Yong Huo
October-December 2018, 3(4):117-121
DOI:10.4103/cp.cp_31_18  
  630 102 -
CASE REPORT
A rare complication: The rupture of sinus of valsalva during the percutaneous coronary intervention
Huolan Zhu, Jie Du, Yan Gao, Qianwei Cui, Yujie Xing, Shunming Zhu
January-March 2018, 3(1):38-40
DOI:10.4103/cp.cp_8_18  
  643 79 -
GUIDELINE AND CONSENSUS
Transcatheter aortic valve replacement: Team construction and operation specifications recommended by Chinese experts
Junbo Ge
July-September 2018, 3(3):108-113
DOI:10.4103/cp.cp_29_18  
  622 95 -
CASE REPORT
Anomalous left coronary artery with single ostium (Shared with Right Coronary Artery) detected by echocardiography: Two case reports
Yingjie Zhao, Yang Liu, Mengruo Zhu, Haiyan Chen, Cuizhen Pan, Xianhong Shu
July-September 2018, 3(3):114-116
DOI:10.4103/cp.cp_25_18  
  530 83 -