Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
Most popular articles (Since January 08, 2018)

  Archives   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
VIEWPOINT
Cardiogenic shock: Dopamine or norepinephrine? It's a question
Ben He, Lingcong Kong, Junbo Ge
January-March 2017, 2(1):1-4
DOI:10.4103/2470-7511.248216  
  8,280 617 -
REVIEW ARTICLES
Soccer related emotion and stress-induced cardiovascular events
Chunsong Hu, Tengiz Tkebuchava
April-June 2018, 3(2):66-70
DOI:10.4103/cp.cp_14_18  
  4,276 305 -
RESEARCH ARTICLES
Safety and efficacy of a modified axillary vein technique for pacemaker implantation
Hui Yang, Hejun Jiang, Qiming Liu, Shenghua Zhou, Xuping Li, Zhenjiang Liu, Zhihong Wu, Chenlu Wu
July-September 2018, 3(3):104-107
DOI:10.4103/cp.cp_21_18  
  3,931 539 -
REVIEW ARTICLE
A scientific update on myocardial infarction: A life-threatening issue
Apoorva Bhushan, Mayank Kulshreshtha
July-September 2019, 4(3):71-80
DOI:10.4103/cp.cp_13_19  
  3,342 312 -
RESEARCH ARTICLES
Effects of exercise training on systolic and diastolic function of mice with diabetic cardiomyopathy
Guo Lu, Xu Zhang, Zhongguang Sun, Xiaowei Shi, Tingliang Liu, Xin Xu
October-December 2017, 2(4):1-6
DOI:10.4103/cp.cp_1_18  
  3,212 408 2
REVIEW ARTICLE
Treatment of Hyperlipidemia: Consensus and Controversies
Christoph H Saely, Reinhard R Saely, Heinz Drexel
October-December 2017, 2(4):18-25
DOI:10.4103/cp.cp_4_17  
  2,929 469 1
GUIDELINE AND CONSENSUS
ST-Segment elevation acute myocardial infarction prehospital thrombolytic therapy: Chinese expert consensus
Hongbin Yan, Dingcheng Xiang, Hongmei Liu, Hui Chen, Jiyan Chen, Yuguo Chen, Yundai Chen, Yingjie Chu, Weiyi Fang, Xianghua Fu, Chunji Lie, Wei Mao, Shuming Pang, Ruofei Shi, Xi Su, Yan Wang, Guirong Wang, Weimin Wang, Mei Xu, Lixia Yang, Hailing Yu, Zuyi Yuan, Zhijie Zheng, Yong Huo
April-June 2018, 3(2):71-80
DOI:10.4103/cp.cp_12_18  
  3,007 379 -
REVIEW ARTICLE
Progeria and accelerated cardiovascular aging
Brandon K Walther, Yanhui Li, Rajarajan Amirthalingam Thandavarayan, John P Cooke
July-September 2018, 3(3):81-89
DOI:10.4103/cp.cp_26_18  
  2,776 416 1
RESEARCH ARTICLES
Effect of atorvastatin and trimetazidine combination treatment in patients with NSTE-ACS undergoing PCI
Jiang-You Wang, Han Chen, Hua Yan, Xi Su
April-June 2018, 3(2):41-46
DOI:10.4103/cp.cp_11_18  
  2,802 385 1
Association of serum triglycerides with microalbuminuria in nondiabetic hypertensive patients
Lei Huang, Jing Luo, Yifei Dong, Peng Lu, Xi-Xin Ji, Jian Liu, Ping Li, Xiaoshu Cheng
January-March 2018, 3(1):8-14
DOI:10.4103/cp.cp_5_18  
  2,669 337 -
EDITORIAL
The “Chinese Dose” of statin
Ping Ye
October-December 2016, 1(4):1-5
DOI:10.4103/2470-7511.248366  
  2,758 226 2
GUIDELINES AND CONSENSUS
Strategic roadmap of percutaneous coronary intervention for chronic total occlusions
Junbo Ge on behalf of Chronic Total Occlusion Club China (CTOCC)
January-March 2018, 3(1):30-37
DOI:10.4103/cp.cp_7_18  
  2,429 358 -
REVIEW ARTICLE
Cholesterol-mediated regulation of angiogenesis: An emerging paradigm
Lingping Zhu, Qilin Gu, Longhou Fang
January-March 2019, 4(1):1-9
DOI:10.4103/cp.cp_5_19  
  2,364 394 -
REVIEW ARTICLES
China expert consensus on clinical application of the drug-coated balloon
Yundai Chen, Jianan Wang, Bin Liu, Fusui Ji, Chunguang Qiu, Shubin Qiao, Jiyan Chen, Xianghua Fu, Chuanyu Gao, Bao li, Zhanquan Li, Yong Huo, Junbo Ge
April-June 2016, 1(2):38-44
DOI:10.4103/2470-7511.248364  
  2,375 183 2
REVIEW ARTICLE
Protection of coronary circulation by remote ischemic preconditioning: An intriguing research frontier
Elpidio Santillo, Raffaele Antonelli-Incalzi
January-March 2018, 3(1):21-29
DOI:10.4103/cp.cp_9_18  
  2,263 294 1
RESEARCH ARTICLES
Prognostic impact on Type B acute aortic dissection with renal insufficiency: A single-center study
Xue Bai, Bao-Zhu Wang, Karmacharya Ujit, Zi-Xiang Yu, Qian Zhao, Xiang Ma, Yi-Tong Ma
January-March 2018, 3(1):15-20
DOI:10.4103/cp.cp_6_18  
  2,246 266 -
GUIDELINE AND CONSENSUS
Guidelines for comprehensive prevention and treatment of cardiovascular diseases in community populations (The Trial)
Yong Huo, Junbo Ge
October-December 2017, 2(4):26-37
DOI:10.4103/cp.cp_6_17  
  2,164 318 -
RESEARCH ARTICLES
Role of three-dimensional transesophageal echocardiography in transcatheter aortic valve implantation of bicuspid aortic valve stenosis: A controlled study and comparison with tricuspid aortic valve stenosis
Nianwei Zhou, Cuizhen Pan, Weipeng Zhao, Daxin Zhou, Wenzhi Pan, Xiaochun Zhang, Kefang Guo, Xianhong Shu, Xiaolin Wang, Junbo Ge
January-March 2018, 3(1):1-7
DOI:10.4103/cp.cp_4_18  
  2,109 302 -
Prediction of sinus node dysfunction in patients with paroxysmal atrial fibrillation and sinus pause
Binquan You, Zheng Li, Xi Su, Feng Liu, Bingyin Wang
October-December 2016, 1(4):6-11
DOI:10.4103/2470-7511.248367  
  2,189 157 -
Effects of Shensongyangxin capsule on myocardial connexin 40 expression in diabetic rat model
Da-Bin Pan, Ji-Min Chen, Shi-You Gao, Lin-Tao Zha, Xiang-Rong Xie, Heng Cao
October-December 2017, 2(4):11-17
DOI:10.4103/cp.cp_3_17  
  2,026 282 -
Safety and efficiency of a novel argus optical coherence tomography: A preclinical experiment
Jiahui Chen, Yizhe Wu, Li Shen, Jiasheng Yin, Rui Wang, Xucheng Lv, Han Chen, Meng Ji, Qibing Wang, Juying Qian, Junbo Ge
July-September 2018, 3(3):90-96
DOI:10.4103/cp.cp_20_18  
  1,920 296 -
Galectin-3: A potential biomarker in pulmonary arterial hypertension
Jie Song, Xiaohui Li, Bin Liu, Tangzhiming Li, Zaixin Yu
April-June 2016, 1(2):14-20
DOI:10.4103/2470-7511.248361  
  2,027 181 1
GUIDELINE AND CONSENSUS
Cardiovascular diseases in China: The blue book myocardial infarction
Yong Huo, Yanling Zhang, Yaling Han, Hongbin Yan, Junbo Ge
January-March 2017, 2(1):39-54
DOI:10.4103/2470-7511.248222  
  1,915 286 -
MINI REVIEWS
Current status of heart failure in China
Xiaotong Cui, Kai Hu, Junbo Ge
April-June 2017, 2(2):13-17
DOI:10.4103/2470-7511.248468  
  1,927 258 -
RESEARCH ARTICLES
Hemostasis and clotting markers and its significances in unstable angina pectoris patients complicated with diabetes mellitus
Jian-lin Ma, Yan Zhou, Jia-ming Zhang, Li-ning Ma, Haitao Li, Xiangjie Ma, Liao Wang
October-December 2017, 2(4):7-10
DOI:10.4103/cp.cp_2_17  
  1,901 279 -